Fjordhesten Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 

Søndag den 3. marts 2019 på

Hotel HedegaardenValdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle

 

Program:

10.30       Generalforsamling

12.30       Frokost – buffet

Frokost bestilles sammen med tilmeldingen 

 

                Dagsorden ifølge vedtægten

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Uddeling af diverse priser og rosetter
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til avlsområdet jf. 6 stk. 1
 9. Valg af bestyrelsesmedlem(mer) til sportsområdet § 6 stk. 1
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlem(mer) § 6 stk. 1
 11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (valgperiode 1 år)
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Aktivitetsplan for det kommende år
 14. Eventuelt

 

Eftermiddagskaffe serveres undervejs – foreningen er vært

Forslag sendes til formanden på tina@fjordhest.dk . Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 1. februar,

 

Vel mødt / Bestyrelsen

 

Praktiske bemærkninger

 

Hvem kan deltage

Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan deltage, men vi accepterer, at et personligt medlem inviterer partneren eller evt. børn med. Stemmeretten er personlig, og der kan ikke stemmes med fuldmagt. Familiemedlemmer kan alle deltage med taleret, men der er kun én stemme pr. familie.

 

Tilmelding

Ved ankomst udleveres stemmesedler til alle deltagere sammen med frokost-billet. Det er derfor nødvendigt med tilmelding. Tilmelding sker vha. blanket nedert på denne side.

 

Forplejning og priser

 

Til frokosten som er indlagt i programmet er der mulighed for at købe, en buffet med danske retter. Den koster 175 kr. inci. 1 øl eller vand. Tilmelding til frokosten er ikke gældende før betaling er registreret på foreningens konto. Reg nr.7670 konto 0006228493

Husk at angive navn og medlemsnummer ved betaling.

 

Undervejs i generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop eftermiddagskaffe/-the med kage.

 

Af hensyn til bestilling af forplejning samt klargøring af stemmesedler m.m. skal vi have din tilmelding senest den 24. februar 2019.

 

Valg til bestyrelsen. På Valg er:

-Leif Grimbühler (modtager genvalg)

-Vibeke Lønskov (modtager ikke genvalg)

-Morten Thygesen Larsen (modtager genvalg 

 

Tilmelding til generalforsamling 2019

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept