Kommentar til GF referat

I GF-referatet (GF 10/10-2021), under forslag 4, står at jeg accepterede advokatudtalelsens konklusion at regelsættet ikke gav mulighed for at tildele Laust Halsnæs og Fjorbækkens Sidan medalje. Dette er ikke korrekt. Tværtimod argumenterede jeg i mit svar, ifm...

Kontingent 2019

Har du ikke modtaget girokort i december til betaling af medlemskontingent, og betaler du ikke via PBS, kan det skyldes enten at det er “forsvundet” på vej til dig, eller at du har skiftet adresse, som vi ikke er bekendt med. I begge tilfælde kan du betale...
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept