I GF-referatet (GF 10/10-2021), under forslag 4, står at jeg accepterede advokatudtalelsens konklusion at regelsættet ikke gav mulighed for at tildele Laust Halsnæs og Fjorbækkens Sidan medalje. Dette er ikke korrekt. Tværtimod argumenterede jeg i mit svar, ifm debatten vedr. forslag 4, at advokatens konklusion var ukorrekt. Jeg påstod at såfremt reglen for tildeling af medalje for afkom havde haft et selvstændigt paragrafnummer, så var advokaten nok nået til et andet resultat (hvilket Birgit indrømmede) og fandt det forkert at et paragrafnummer var vigtigere end en regels hensigt og formulering. Det var ikke advokatudtalelsen Birgit spurgte mig om, men derimod om forslag 4 ville medføre at Laust og Sidan fik medalje. Dertil svarede jeg at det ville det ikke. (det skyldes selvfølgelig at forslag 4 ikke gælder med tilbagevirkende kraft).

Senere i referatet vedr. forslag 4 står: “er nedsat fra 8 stykker afkom til 6 stykker afkom. Dette fremgår altså ikke af selve forslaget, men af den begrundelse, der ledsagede forslaget og debatten på generalforsamlingen” Det er forkert. Forslag 4 tildeler medalje for afkom, såfremt den administrative afkomsfremstilling har et gns på mindst 8,0 og da antal afkom ved den administrative afkomsfremstilling er minimum 6 stk så er det ikke 6 stk, men det antal afkom der indgår i den enkelte hingsts administrative afkomsfremstilling. Det kan altså være 6 eller 7 eller 8 eller 9 eller……… stk

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept