Kommentar til GF referat

I GF-referatet (GF 10/10-2021), under forslag 4, står at jeg accepterede advokatudtalelsens konklusion at regelsættet ikke gav mulighed for at tildele Laust Halsnæs og Fjorbækkens Sidan medalje. Dette er ikke korrekt. Tværtimod argumenterede jeg i mit svar, ifm...
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept