I årsskriftet 2019 lovede AU, at forskellige artikler om avlsrelaterede emner ville komme på hjemmesiden, nærmere bestemt i ’Fjordhesten, online’. Et af løfterne handlede om en artikel, der skulle fortælle, hvad avlsudvalget har arbejdet med i det sidste års tid.  Den er nu skrevet og ligger her i den lukkede del af hjemmesiden, kig under menupunktet Medlemsblade.

Avlsudvalgets arbejde er allerede dokumenteret i de referater, der også ligger her i medlemssektionen af hjemmesiden. Dvs. artiklen skulle tage sit udgangspunkt i disse referater, men fortælle langt bredere, og give en fornemmelse af, hvad der fylder i hverdagen hos et medlem af avlsudvalget. Uden billeder går det ikke, og derfor er artiklen gjort mere læsevenlig ved flittig brug af billeder med relation til det, der fortælles om.

Har vi så fået det hele med?
Sikkert ikke, men jeg håber, at artiklen vil give dig en fornemmelse af de mange opgaver, der indgår i et avlsudvalgs arbejde, og også af nogle af de oplevelser, der er med til at motivere og inspirere i det daglige arbejde.    

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept