To avlshingste, der er forhenværende i Danmark, fordi de nu er i udlandet, er blevet afkomsvurderet.  Den seneste beregning er foretaget på Laust Halsnæs FJH-S 754. Han er født i 2006 og havde sin første bedækningssæson i 2009. I 2016 blev han fremstillet på Vilhelmsborg i en ’afkomsklasse’, fordi han på daværende tidspunkt ikke havde nok kåringsbedømt afkom til en administrativ afkomsvurdering.  Siden er yderligere to afkom blevet kåret, en hoppe i 2017 og en anden i 2018. Hermed opfylder hingsten kravet om mindst seks stykker kåringsbedømt afkom, og vi kunne beregne ham med udgangen af det, som kunne have været hans 10. bedækningssæson, altså pr. 31.12.2018 (kunne være, fordi han havde et sabbatår i 2018, men han kom på hingstelisten igen i 2019).

Fjordbækken’s Sidan FJH 759 rejste til Tyskland i efteråret 2015. Han fik kun fem bedækningssæsoner i Danmark, men i 2018 ville han have haft sin 8. bedækningssæson i Danmark, hvis han var blevet her og havde fulgt avlsplanen.  På det tidspunkt havde han imidlertid ikke de krævede seks stykker kåringsbedømt afkom, det fik han først et år senere, dvs. pr. 31.12.2019 kunne vi lave en adm. afkomsvurdering på ham.  

Afkomssamling på kåringsplads eller administrativ afkomsvurdering
Der kan stadig stilles samling efter en hingst på en af vore kåringspladser, men den mulighed er der næsten ingen, der benytter sig af længere, i stedet får hingstene en administrativ afkomsvurdering.
I Avlsudvalget havde vi i nogle år syntes, at vi fik lavet for få administrative afkomsvurderinger. Vi vurderede, at forklaringen var, at regelsættet omkring disse blev lavet i et årti, hvor avlshingste ikke havde andre opgaver end at bedække år efter år. Det har imidlertid ændret sig, og det regelsæt, vi havde, passede ikke til denne udvikling. Derfor har vi fået bestemmelserne om administrativ afkomsvurdering gjort mere fleksible.

Regelsættet kan nu rumme både de hingste, der har færre bedækningssæsoner i Danmark end de otte, der er kravet i dag, og de hingste, der ikke har nok kåringsbedømt afkom ved udgangen af den 8. bedækningssæson.  De hingste, der kun når at bedække i få år, kan dog tidligst beregnes ved udgangen af det år, hvori de ville have haft deres 8. bedækningssæson, hvis de havde fulgt avlsplanen.  Har de ikke mindst seks stykker kåringsbedømt afkom på det tidspunkt, så kan de beregnes pr. 31.12. i det år, hvor de når minimumskravet.

Vi har haft bestemmelsen om afkomsvurdering af hingste lige siden vi i 1931 fik det landsækkende regelsæt for stambogsføring og kåring, dvs. i snart 90 år. Et vist antal afkom blev samlet på en plads og fik en bedømmelse.  Da vi for nogle årtier siden fik flere og flere oplysninger om kåringer og alt muligt andet registreret i databaser, lod det sig gøre at lave administrative afkomsvurderinger (altså beregninger ved skrivebordet). Dvs. vi fik føjet regler herom ind i vore hingstekåringsregler. De er så siden blevet ændret, dvs. tilpasset de ændringer vi har oplevet i arbejdet med at administrere regelsættet.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept