Forslagsstillere ved begge forslag er Avlsudvalget og AU’s tre ressource-personer, dvs. Flemming Strange-Hansen, Niels Mortensen og Pernille Balcer.

Hingstekåringsregler

§7 stk. 2, Eksteriør indekstal

Nugældende tekst:

En anerkendt hingst, der ikke har været på
hingstelisten hos et officielt anerkendt Fjordheste avlsforbund i EU eller i
Norge i et eller flere år, og hvor dette ikke er begrundet i manglende opfyldelse
af regler, kan genoptages, såfremt dens
eksteriør indeks er mindst 120
og såfremt den ikke er forsøgt brugt til avl
uden for et af de ovennævnte avlsforbund i denne periode.

Ændringsforslag:

Ordene ’såfremt dens eksteriør indeks er
mindst 120 og’ (markeret med fed skrift herover) udgår.

Vedtages forslaget, flyttes §7 stk. 2 til ny §9.

Hingstekåringsregler

§8 Administrativ avlsgodkendelse

Uddrag af nugældende tekst:

Bestyrelsen og avlsudvalget har i samråd
bemyndigelse til – hvis specielle forhold gør sig gældende

(hingstens farve eller afstamning) – at
tildele udvalgte hingste …..

Ændringsforslag:

(som f.eks. hingstens farve eller afstamning)

Begrundelse:

 

I eksisterende forslag kan det læses, som om
det kun er farve eller afstamning, der kan begrunde en administrativ
avlsgodkendelse. Tilføjelsen er blot for at tydeliggøre, at andre specielle
forhold også bør kunne give administrativ avlsgodkendelse.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept