De generelle kåringsregler

§9 Doping

Nugældende tekst:

En hest må ikke i forbindelse med udstilling og konkurrencer være dopet (dvs. have fået opkvikkende, beroligende eller smertestillende midler). Overtrædelse vil medføre udelukkelse fra Fjordhesten Danmarks arrangementer i en af bestyrelsen fastsat periode.

Ændringsforslag:
En hest må ikke i forbindelse deltagelse i kåringer eller øvrige bedømmelser i Fjordhesten Danmark være dopet, dvs. have fået opkvikkende, beroligende eller smertestillende midler.
Der kan foretages stikprøvekontrol. Endvidere kan der ved begrundet mistanke foretages doping-kontrol.
Bemyndigelse til at iværksætte stikprøve- og dopingprøvekontrol har bestyrelsen, avlsudvalget, dyrlæge og teknisk delegeret ved et af Fjordhesten Danmarks avlsarrangementer.
Hvis dopingtest nægtes, betragtes prøven som positiv, og hesten udgår af bedømmelsen.
En positiv dopingtest vil medføre udelukkelse fra Fjordhesten Danmarks arrangementer i en af bestyrelsen fastsat periode.
Ved indgivet anmeldelse til avlsudvalg/bestyrelse af dopingmistanke erlægger anmelderen et gebyr, der tilbagebetales, såfremt testen viser sig at være positiv.
Gebyrstørrelsen fastsættes af AU/bestyrelsen (er i forbindelse med vedtagelse af dette forslag 500 kr.).
En eventuel doping test foretages ifølge FEI´s bestemmelser

Begrundelse:
§9 om doping har været i vort regelsæt i mange år, men med mere fokus på emnet er der behov foren tydeliggørelse af indholdet af paragraffen.
I forbindelse hermed har vi medtaget bestemmelse om, at en indgivet anmeldelse skal følges af et gebyr, der tilbagebetales, såfremt dopingtesten viser sig at være positiv.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept