I Avlsudvalget begyndte vi allerede i november at interessere os for de forslag, vi mente, det ville være fornuftigt at stille til dette års generalforsamling. Vi inddrog avlsudvalgets ressourcepersoner og holdt det første møde i forbindelse med abc-modul 3 i november. I januar holdt vi endnu et møde og den 1. februar blev vore forslag indsendt.

Et af forslagene handler om de administrative afkomsvurderinger, hvor vi gerne vil ændre regelsættet, så det bliver muligt at lave endnu flere vurderinger. Det væsentligste nye i forslaget er, at vi kan foretage administrative afkomsvurderinger på hingste, der ikke opnår at få otte bedækningssæsoner i Danmark. De kan være afgået, de kan være eksporteret, de kan være taget ud af avlen for at blive stævneheste, eller ejeren kan af andre grunde have valgt, at hingsten ikke skal bedække.
Det bliver mere og mere almindeligt, at hingste af de ovennævnte grunde ikke når at få otte bedækningssæsoner i Danmark, men har de afkom nok, til at der kan foretages en administrativ afkomsvurdering ved udgangen af det, som ville have været hingstens 8. bedækningssæson, så vil det kun være en fordel for avlen, at der foretages en sådan vurdering.

Hingstekåringsregler

§6 B stk. 5, Administrativ afkomsvurdering

Nugældende tekst:

Hvis en hingst ved udgangen af 8. bedækningssæson har haft mindst seks stykker afkom til kåringsbedømmelse, skal der foretages en administrativ afkomsvurdering.
Den administrative afkomsvurdering foretages af avlsudvalget.
For at hingsten kan opretholde kåring skal afkommet have opnået mindst 7,4 i gennemsnit i eksteriør helhedskarakter eller et gennemsnit, der er højere end mødrenes gennemsnitlige helhedskarakter, dog mindst 7,0.
Mødrenes gennemsnitlige helhedskarakter skal oplyses.

Ændringsforslag:

Hvis en hingst ved udgangen af det 7. år efter første bedækningssæson har haft mindst seks stykker afkom til kåringsbedømmelse, skal der foretages en administrativ afkomsvurdering. Den administrative afkomsvurdering foretages af avlsudvalget.
Opfylder en aktiv hingst ikke dette krav, kan avlsudvalg/bestyrelse give dispensation mhp. udsættelse, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Hingsten kan f.eks. have bedækket i udlandet eller være taget af hingstelisten for at fokusere på sporten.
Afkomsvurderingen er godkendt, såfremt afkommet har opnået mindst 7,4 i gennemsnit i eksteriør helhedskarakter eller har opnået et gennemsnitsnit, der er højere end mødrenes gennemsnitlige helhedskarakter, dog mindst 7,0.
Mødrenes gennemsnitlige helhedskarakter skal oplyses.
Hingsten mister sin kåring, såfremt afkomsvurderingen ikke opfylder ovennævnte krav til gennemsnitlig eksteriørhelhed.


For at få vore regelsæt til at hænge sammen på en fornuftig måde, har vi også et forslag om, hvornår en hingst kan opnå Elitestatus efter 30% reglen. Vi foreslår, at dette tidligst kan ske ved udgangen af 8. bedækningssæson (tidspunktet, hvor der SKAL foretages en adm. afkomsvurdering).

Regelsæt om stambogsføring §3 stk. 2 A, Elitestambogen, afsnittet om hingste
Tilføjelse til pkt. d)
Beregningen kan tidligst foretages ved udgangen af 8. bedækningssæson.
Begrundelse:
En administrativ afkomsvurdering skal foretages ved udgangen af 8. bedækningssæson.
Det forekommer rimeligt, at der som udgangspunkt er samtidighed mellem de to typer beregning.  
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept