Der er som regel altid flere nuancer i en konflikt end man umiddelbart kan se. Det gælder også i denne sag.

I november startede SU planlægningen af DM. Midt december kom der et færdigt forslag fra 1 af ressource personerne. Det var et godt initiativ og indeholdt også budget. Forslaget gik ud på at holde DM i uge 28 i forlængelse af D4 Hors show. De to SU bestyrelses medlemmer var ikke enige med resten af SU. Både i forhold til rimeligheden i, hvor tæt 2 mesterskaber kan ligge, sommerferien perioden, men bestemt også det økonomiske aspekt, da det valgte sted kostede 5000 kr. mere i leje, ift. en anden mulighed, SU havde i spil. Vibeke Lønskov & Lotte Støvlbæk tager kontakt til Fj. Øst for et samarbejde ifb. med SJM i september. Det ville de gerne.

Udenom de 2 SU bestyrelses medlemmer, fremsendte ressourcepersoner i udvalget, et nyt forslag om DM til bestyrelsen i slutningen af december. Forslaget blev sendt med både budget og propositioner. Dog var det valgte tidspunkt i uge 28, en stor bekymring for bestyrelsen, da det er lige efter regionalkåring, kun 2 uger før Nordisk Mesterskab og lige midt i sommerferien, hvilket bestyrelsen på intet tidspunkt har lagt skjul på, sin bekymring over.  Bestyrelsen rakte armene ud for at finde et kompromis om en dato til den eksterne gruppe, men uden held.

 Det skal understreges at gruppen var en selvbestaltet gruppe som kaldte sig en gruppe under SU, hvilket ikke er korrekt. Et nyt SU kan ikke etableres uden bestyrelsens godkendelse. De ovenstående planer er etableret uden at ville samarbejde med de to SU bestyrelses medlemmer.

 Ved hasteindkaldt bestyrelsesmøde d. 5. januar, pga. situationen i SU, hvor en af ressourcepersonerne vælger at forlade SU øjeblikkelig og 3 andre tilkendegiver at de ikke er enige med det øvrige SU, blev alle muligheder vendt.

Der har været flere tanker om at flytte DM til Vilhelmsborg og holde de to mesterskaber sammen, hvilket ville være den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til økonomien. Men at holde 2 store mesterskaber samtidig med multiweekenden på Vilhelmsborg, er for stor en mundfuld.

Der blev ved mødet taget kontakt til stævne ansvarlig i Fj. Øst, som ikke kunne love et samarbejde i forbindelse med SJM, da stævnet var meldt til distriktet.

Derfor blev Birken spurgt, af en enig bestyrelse.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept