Indekstallene pr. 31.12.2018 er nu på hjemmesiden.
De ligger under avls-info, desværre i en nærmest ’rå’ udgave, men vi håber, det går at læse dem, som de er. I avlsudvalget har vi i år ikke haft tid til at layoute dem, sådan som vi har gjort det i de seneste tre år. Men i betragtning af at oversigterne før den tid også var ’rå’ uden at der blev protesteret imod det, så går det forhåbentlig. Evt. kan du finde 2017-listerne frem og kigge i dem, hvis du søger lidt flere oplysninger.

Administrativ bronzemedalje til hopper, afkomsvurdering
Selv om indekstallet ikke har betydning for vurdering mhp. adm. bronzemedalje til hopper, så bruger vi alligevel listerne, fordi det er nemt at se, hvilket antal kåringsbedømt afkom hopperne har.  Regelsættet siger, at mindst tre afkom skal være kåret eller avlsgodkendt.  Alt kåringsbedømt afkom skal imidlertid indgå i beregningerne, dvs. er en af kun tre f.eks. en afvist hingst, så kan hoppen ikke beregnes, før der kommer et afkom mere, der er enten kåret eller avlsgodkendt.
Gennemsnittet på det kåringsbedømte afkom skal være mindst 8,0, og der skal være mindst to fædre til afkommet.
Ifølge regelsættet er det hoppeejerne, der skal ansøge om bronzemedaljen. Du kan læse mere i regelsættet om Hoppekåring §6 B, stk. 6, 7 og 8.
Vi satser i AU på at få værd-at-vide tekst og ansøgningsblanket på hjemmesiden inden udgangen af januar, så der kan søges i begyndelsen af februar. 
Bronzemedaljer uddeles næste gang på generalforsamlingen den 3. marts.

Nye Elitehopper
Indekstallet er uden betydning for hoppernes mulighed for at blive optaget i Elitestambogen, men som ved beregning af den administrative bronze er listen nyttig, fordi den fortæller, hvilket antal kåringsbedømt afkom de forskellige hopper har.  
Hvor mindst tre afkom skal være kåret eller avlsgodkendt for at give administrativ bronzemedalje, så er kravet ved elitestatus, at mindst fire afkom skal være kåret eller avlsgodkendt. Dvs. er der f.eks. afviste hingste blandt kun fire afkom, så kan beregningen ikke foretages.  Som ved bronzemedaljen skal gennemsnittet være mindst 8,0 og der skal være mindst to fædre til afkommet.

Administrativ afkomsvurdering af hingste
Der skal laves afkomsvurdering pr. 31.12.2018 af Ingolf Kjærgaard EFJH-S 764 og Orkan Skovå FJH 763.  Du kan læse mere om afkomsvurderingerne ved årets udgang i AU-referatet fra den 08.01.2019. Det ligger her i den lukkede del af hjemmesiden, naturligvis under referater.

Ifølge regelsættet er det avlsudvalget, der skal foretage disse beregninger. 
Vi satser i AU på at få værd-at-vide tekst på hjemmesiden inden udgangen af januar Hvis du er hingsteejer og har lyst til at lave din egen beregning, kan du læse dig til, hvordan det foregår i Hingstekåringsreglerne, som ligger i den åbne del af hjemmesiden under menupunktet Avl. Det er §6 B stk. 5 og C stk. 7, du skal interessere dig for.

Nye Elitehingste
Når det gælder hingstene, så kan indekstal/sikkerhed give adgang til Elitestambogen, men listen med ’de gamle’ hingstes (dvs. hingstene, der har en sikkerhed på 0,7 eller derover) viser, at der ikke kommer nye Elitehingste på den måde i år. 
Heller ingen kommer i Elitestambogen pga. en afkomsvurdering.
Tilbage er den mulighed, vi kalder for 30% reglen. Den kan du læse om i Regelsættet om Stambogsføring §3 stk. 2 A, andet afsnit med overskriften Hingste.
Ifølge regelsættet er det hingsteejerne, der skal ansøge om elitestatus.
Vi satser i AU på at få værd-at-vide tekst og ansøgningsblanket på hjemmesiden inden udgangen af januar, så evt. ansøgninger kan sendes til avlsudvalget i begyndelsen af februar.

Avlshingstene og afkåring
Ingen hingste blev afkåret med udgangen af 2018.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept