Kommentar til GF referat

I GF-referatet (GF 10/10-2021), under forslag 4, står at jeg accepterede advokatudtalelsens konklusion at regelsættet ikke gav mulighed for at tildele Laust Halsnæs og Fjorbækkens Sidan medalje. Dette er ikke korrekt. Tværtimod argumenterede jeg i mit svar, ifm...

Info Fjordhorse

Hej Når jeg kigger på Fjordhorse, kan jeg kun se at info på min unghoppe, Gershøj’s Malin for dyrskuet 2019. Ikke noget fra dyrskue 2018 eller fra plagskue 2018? Det havde da været meget rart hvis det også var noteret derinde :-/ Mvh Malene

Et år med avlsudvalget

I årsskriftet 2019 lovede AU, at forskellige artikler om avlsrelaterede emner ville komme på hjemmesiden, nærmere bestemt i ’Fjordhesten, online’. Et af løfterne handlede om en artikel, der skulle fortælle, hvad avlsudvalget har arbejdet med i det sidste års tid.  Den...

Indekstal – hvad skal de gøre godt for

Mange af vore medlemmer har – tror jeg – et ret uafklaret forhold til de indekstal, vi har fået lavet ved hvert årsskifte i mere end 20 år.  Mange medlemmer forstår nok heller ikke, hvad det er for en viden, vi kan hente i disse tal. Flemming Strange er et af de...

Hestekongressen er for alle racer

Landsudvalget inviterer, og der kommer mange – også fra hele den professionelle del af hestesektoren. Der er imidlertid langt i mellem, at vi spotter et kendt ansigt fra medlemsskaren. Det er både ærgerligt og lidt underligt, synes jeg. Formiddagens to...

HingsteGuiden 2020 er udkommet

Den har ligget på hjemmesiden en uges tid og i en ’bladre’-version, som jeg synes, det er vældig nemt at orientere sig i.  Vi endte med 31 hingste i Guiden samt en vallak, der er medtaget, fordi der blev tappet sæd, før han blev kastreret i efteråret 2019. Guiden er i...

Indavl og hingstenes gule bog

Det er ikke fordi det ser ud til, at avlsbloggen er meget besøgt, i hvert fald er der ikke mange, der kommenterer vore opslag. Men det kan forhåbentligt ændre sig, og under alle omstændigheder er det her, at foreningens medlemmer skal drøfte avlsanliggender med...

Nye adm. afkomsvurderinger af hingste

Tre hingste i 2019-Guiden er nu beregnet. De to af dem vil vi kunne gense i 2020-Guiden, hvis ejerne ønsker det. Den tredje har ikke kåringsbedømt afkom nok, til at der kan laves en beregning. En eksporteret hingst har kunnet beregnes efter 4½ bedækningssæson i...
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept