VEDTÆGT 2017/2018

LINKS TIL TIDLIGERE VEDTÆGTER:

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

GENEREL REGEL

Der gælder følgende regel vedr. foreningens regelsæt og regelmenter:

Ændringsforslag til regler og reglementer skal offentliggøres på fjordhest.dk. senest 10 september. Undtaget er udefra kommende regler. Såfremt der ikke fremsendes indsigelser hertil med vedlagt ændringsforslag til bestyrelsen senest 1 oktober betragtes de som godkendt. Bestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde. Dispensationen skal til enhver tid offentliggøres med begrundelser.