Medlemsblade
Medlemsbladet ”Fjordhesten” 2005-2009
 
Medlemmer af Fjordhesten Danmark modtager bladet ’”Fjordhesten”, et flot blad i A4-format med spændende artikler om avl, sport og foreningsforhold.

"Fjordhesten" nr. 194
Dette november-blad er det største vi nogensinde har udgivet. I alt 48 sider fyldt med spændende artikler fra ind- og udland. På foreningssiderne fortæller et medlem, hvorfor hun har købt sin tredje fjordhest, en vallak, som hun vil starte stævner på. På avlssiderne er der referater af årets kåringer, føl- og plageskuer samt dyrskuerne. Vil du have alle resultater, så skal du besøge vor elektroniske stambog (www.fjordhorse.dk), hvor du ikke blot får bedømmelsestal og oprangering, men også kan finde oplysninger om de deltagende hestes afstamning. Vore ryttere og kuske har opnået helt fantastiske resultater i 2009, både ved Nordisk mesterskab i Sverige og ved Europamesterskabet i Tyskland. Det kan du læse mere om i bladet, hvor vi i øvrigt også har en artikel om en handicaprytter, der fik sin 2009-drøm opfyldt. På udlandssiderne fortsætter vi gennemgangen af importerne fra moderlandet og vi har sat fokus på jubilæumsfestlighederne i Tyskland, herunder på de tyske avlshingste, specielt dem, der er kommet fra Danmark.
"Fjordhesten" nr. 193
Vi har stærkt fokus på ’hjemme-hos’ artiklerne, idet vi besøger ’et almindeligt medlem’, hvis ellers sådanne eksisterer, et medlem, der var til kåring med sine heste første gang i 2008 og endelig en rytter. Vi har et par små artikler om ’svære ord’ i eksteriørbeskrivelser.  Der er for-omtale af årets plageskuer (krydret med statistik fra 2008), regional-/medaljekåring og hingstekåring. Der er en artikel om, hvordan et af vore medlemmer forbereder sin hest til udstillingssæsonen. I alt er der 12 sider med avlsstof. Der er også ca. 12 sider med sportsstof. Sportskomiteen har artikler om, hvordan hesten bliver stævneklar, springklar og køreklar. Der er artikler om de nye DRF-reglementer, om DM i 2009 og årets store internationale stævner (Nordisk i Sverige og EM i Tyskland). Vi har en artikler om terapi for hest og rytter og om tilridning af ungheste. På udlandssiderne kigger på importen af avlshingste fra Norge. Vi har også lidt stof fra Tyskland og Australien. I alt 36 sider inkl. de artikler, vi ikke har nævnt. 
"Fjordhesten" nr. 192
Årets to sidste blade blev slået sammen til det største blad, vi nogensinde har udsendt.  Der er referat fra såvel regional- og medaljekåring samt 2 års finale, og vi har krydret disse artikler med ’avlerprofiler’. Hingstekåringsresultaterne er naturligvis også med på avlssiderne. Der er masser af dyrskueresultater, ligesom også følskuerne nåede at komme med. I alt er der 17 sider med avlsstof. Sporten er lidt mere beskeden med kun 9 sider: Køre-DM, TIKA-cup finalen, Stævne Syd og DM kan du læse om. Der er også en spændende artikel om en fjordhest, der klarer sig flot ved Military. Der er udlandsstof fordelt over 12 sider med involvering af følgende lande: Norge, Sverige, Tyskland og Canada-USA.
Der er referater fra de mange åben-stald-steder. Vi aflægger ’hjemme-hos’-besøg på Langeland. Der er foromtale af regionalkåring mv. og naturligvis også af hingstekåringen. Forårets plageskuer refereres. På sportssiderne har vi invitation til DM og Stævne Syd og et referater fra nogle af forårets stævner.  FJ-Tour stillingen netop nu fortælles der om, og sportskomiteen fortæller, hvad den vil med TIKA-cup. På udlandssiderne beskæftiger vi os kun med Skandinavien, først tre artikler om Norge med udspring i hingsteudstillingen, siden referat fra jubilæumsfestlighederne i Finland, Nordens yngste fjordhesteland. Og dette er det første blad vi nogensinde har udgivet helt i farver.
"Fjordhesten" nr. 190
Det første 2008-blad udkommer med ny forside og nyt layout. Der er en oversigt over de forskellige modtagere af PR-prisen gennem tiderne. Generalforsamlingen får nogle ord med på vejen. Årets materialprøve får mange ord med på vejen. Der inviteres til regionalkåring, medaljekåring og 2 års finale. Vi har et nyt kapitel i artikelserien om farve-nedarvning med udgangspunkt i 2007-føllene. Sportskomiteen fortæller, hvad de vil med FJ-Ung og fortæller om sportsstambogen. På udlandssiderne er der artikler om Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Argentina, Holland og USA. 
"Fjordhesten" nr. 189
I nr. 188 orienterede vi om den norske beslutning om at udelukke stambogen og stort set udelukke heste opdrættet i andre lande fra at sætte fod i Norge. Det tema følger vi op i dette blad. Derudover er der et fyldigt referat af hingstekåringen. Sensommerens følskuer er der korte omtaler af. Ved hestekongressen tidligere på året var der et foredrag om indavlsprocenter. Dette refereres og indavlsprocenterne er beregnet på både hingstene i Guiden 2007  og på de anmeldte til hingtekåringen. Fra sportens verden er der flere spændende artikler, bl.a. resultaterne fra DM og Nordisk. På udlandssiderne tager vi endnu engang den lukkede stambog i Norge og de ’helnorske’ fjordheste under behandling.
"Fjordhesten" nr. 188
Loven m hold af heste, der træder i kraft ved årsskiftet omtales, og den kommer til at få betydning for både opdrættere og brugere. Der er referater fra forårets plageskuer refereres. Dyrskuerne får også nogle ord med på vejen. Årets regional- og medaljekåring er et overstået kapitel, hvordan det gik, kan du læse her.  Bladet slutter med omtale af den aktuelle stilling i FJ-Tour’en, referater fra forårets stævner og en omtale af DM og Nordisk.
"Fjordhesten" nr. 187
Maj-bladet har sædvanligvis ikke mange arrangementer at fortælle om, da sæsonen jo først rigtig går i gang i april, men årets materialprøve får fyldig omtale. Der er foromtale af regionalkåringen, hvor både hopper og vallakker kan bedømmes, ligesom der foretages afkomsvurdering. Artikelserien om farve-nedarvning fortsætter med udgangspunkt i de fødte føl i 2006. Avlens etiske kodeks offentliggøres. Sporten ’varmer også op’ med information om, hvad sæsonen byder på af større stævner, dvs. DM og Nordisk. Bladet slutter med lidt udlandsstof
"Fjordhesten" nr. 186
Forsidebilledet har vi hentet så langt væk som i Canada, hvor de stadig har vinter.  2-3 artikler i bladet fortæller lidt om, hvad der sker i den udenlandske fjordheste-verden. På den indenlandske front gør vi klar til en generalforsamling, hvor hele bestyrelsen træder tilbage for at give plads til den nye struktur, der blev vedtaget på generalforsamlingen i november.  Men selv om bestyrelsen træder tilbage (nogle er dog nok indstillet på at modtage valg igen), så har vi naturligvis fortsat arbejdet med at planlægge, hvad der skal ske i 2007. Derfor er der information om den nye materialprøve i marts, om regionalkåringen i juli og om hingstekåringen i september.  Tilsvarende fortæller vi om, hvad sportens udøvere kan se frem til.  
"Fjordhesten" nr. 185
Årets sidste blad har focus på sporten på Vilhelmsborg, hvor der ved jubilæet i august blev holdt såvel DM som EM. Der er portrætartikler om nogle af vinderne.  Artiklen ’Ukendt om onsdagen – Europamester om søndagen’ fortæller om 16-årige Anja fra Sydfyn og hendes vallak Lasse. ’Rigtige kvinder kører fjordhopper’ har Malene Bloch fra Skjern i centrum sammen med hopperne Stine Nørup og Trine Nørup. ’Europamester i beskedenhed’ fortæller om sjællandske Bjarne Wisler og Kastanielystens Annabella, - ekvipagen kørte sig helt til tops ved EM for 1-spand.  Der er referat fra årets følskuer. Der er bedækningsstatistik for 2006 og nogle rigtig gode artikler om fodring af fjordheste samt alt det, der ikke er plads til at nævne her, men læs det selv.
Så er vort 65-årige jubilæum på Vilhelmsborg godt overstået. Reportagerne herfra er så omfattende, at de må deles over to blade. Vi sætter focus på avlen i dette blad, for det var jo med avlen, det hele begyndte i 1931, hvor det blev beslutte at sætte avlsarbejdet i system og at holde kåring. 10 år senere blev den første stambog udgivet, og det er den udgivelse, vi nu fejrer. Bladet indeholder referat fra hingste- og hoppekåring samt 2 års finalen. Der er også referat fra regionalkåringen og fra dyrskuerne. Årets Grand Prix får nogle ord med på vejen og naturligvis er der også en oversigt over DM-mestre og EM-mestre (den store sportsomtale kommer først i nr. 185).
Juli-bladet indeholder referater fra forårets plageskuer. Det fortæller om åben stald-dagen, hvor en række fjordheste-familier landet over åbnede deres døre for publikum for at vise ’verdens bedste hest’ frem. Dyrskuesæsonen er godt i gang og der er en oversigt over de første modtagere af ’Det grønne jubilæumsdækken’, - et dækken, som er lavet i et begrænset antal eksemplarer i anledning af vort 65-årige stambogsjubilæum med det formål at give det til fjordheste med gode resultater ved eksteriør-bedømmelse. De første dækner er givet til ’dyrskuets bedste medlemsejede fjordhest’. Der er en artikel om FJ-tour’en og om årets første fjordhestestævner, nemlig Nordfjordhesten’s stævne primo maj og Fynske Fjordheste’s stævne en uge senere.
Maj-bladet  indeholder referat fra generalforsamlingen i marts. Her blev planerne for en ny struktur lagt frem og generalforsamlingsdeltagerne var særdeles positive. Ideen med den nye struktur er at tredele bestyrelsen i et forretningsudvalg , der har det overordnede ansvar for administration og økonomi, og to komiteer, nemlig en avlskomite og en sportskomite. Sommeren over skal der arbejdes videre med planerne og forslag skal fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling til november.
Jubilæet i august får naturligvis også spalteplads og det bliver et kæmpestort arrangement. Før vi kommer så langt er der regionalkåring, hvordan det foregår fortælles også i bladet. Nr. 182 er på i alt 24 sider, på et par af dem er der gode råd til de hoppe-ejere, der planlægger at få føl i 2007.
Jubilæumsårets første blad er udkommet. Som sædvanligt er det alsidigt med stof til både avlere og brugere af fjordhesten. Der er indkaldelse til generalforsamling. Der er invitationer til forårets plageskuer og lidt statistik om dem fra sidste år. Der varmes op til dyrskuerne. Så snart de er forbi følger regionalkåringen, og i år skal vi også til Bornholm. I august kulminerer jubilæumsfestlighederne med en rigtig Fjordhestival på Vilhelmsborg. Den spændende føljeton om farvenedarvning fortsætter. Så er der sporten med omtale af en del af arrangementerne i 2006. Opremsningen kunne fortsætte, men læs det selv. Og er du ikke medlem af Fjordhesten Danmark, så skulle du skynde dig at blive det!
Programmet for hingstekåringen er med i dette blad. Og hoppekåringen i juli refereres med omtale af mange godt resultater sammen med den afsluttende medaljekåring og 2 års finale. Der er også masser af dyrskuereferater i dette blad. Åben-stald-dagen med de mange værter over hele landet er der referat fra. De danske ekvipager var meget synlige ved De nordiske mesterskaber, ikke mindst dressurekvipagerne gjorde det flot. Brugskørsel, en relativt ny disciplin inden for køresporten er der en artikel om. Der er referat fra terrænprøven på Sjælland. Endelig en dejlig artikel om en dansk avlshingst i Norge, der tilbragte et par måneder ’ på slepp’ i Kikedalen sammen med en flok hopper.
"Fjordhesten" nr. 178
Så står hoppekåringen for døren og der fortælles lidt om, hvordan bedømmelsen foregår. Der er referat fra årets plageskuer. Der er invitation til hingstekåringen i september og holdterrænmesterskabet, der afvikles ved samme lejlighed. Der er en ’Hjemme-hos’ artikel, hvor opholdsstedet Buegaard besøges. Der er en rigtig spændende artikel om farvenedarvning med eksempler på i hvilke grupper vore egne avlshingste hører hjemme. Der er referat fra DM og en junior-rytter fortæller, hvordan det var at være med. Der er en artikel om distanceridning. Hingstekåringen i moderlandet refereres, og med speciel vægt på, hvordan det gik den danskopdrættede import.
"Fjordhesten" nr. 177
Generalforsamlingsreferatet fortæller om foreningens navneskift til Fjordhesten Danmark (med undertitlen: foreningen for avl og sport). Der er en artikel om, hvordan man skal træne sine fjordheste. Der er også en artikel, som direkte henvender sig til opdrætterne og en advarsel mod de saftige græsmarken, som kan give forfangenhed, hvis man ikke passer på.  Der fortælles om den nyligt vedtagne sportsstambog og hvad der kræves for at blive optaget i den. Der inviteres til terrænprøve på Sjælland og der er artikler om fjordheste i Californien, Holland og Belgien.
"Fjordhesten" nr. 176
Årets første blad inviterer til generalforsamling, plageskuer, dyrskuer, hoppekåring, vallakbedømmelse, 2 års finale og medaljekåring. Fire opdrættere fortæller, hvordan de sælger deres heste og hvad de lægger vægt på. På sportssiden er de helt store emner DM i maj og De nordiske Mesterskaber ved månedsskiftet juni/juli. Birkens Kristi Himmelfartsstævne og Nordfjordhestens forårsstævne i maj får nogle år med på vejen. Der er en introduktion til Fjord-
Tour’en, der afvikles for anden gang. Og så er der ’det sædvanlige’ foreningsstof og et par udlandsartikler.