Føl og plage

 

Årets plag, billeder

 

Årets plag, regelsæt

Link til regelsæt

Info om årets plag

I 2017 introducerede Avlsudvalget en helt ny konkurrence, som vi kalder ’Årets plag’. Den henvender sig til 2-årige hopper og vallakker samt til åringshingste og -hopper 

De tilmeldte plage konkurrerer i tre discipliner: 

eksteriørbedømmelse 

mønstring 

agility 

Der findes hold-vindere, disciplin-vindere og afslutningsvis udpeges Årets plag 2018. 

Regelsættet finder du her på siden med de vejledende mønstringsregler. Agility var et af modulerne i 00’ernes brugstest. Et eksempel på hvilke 10 forhindringer, der kunne indgå i modulet, ligger også her. 

 

 Eksteriørbedømmelse 

 

 Den vil foregå ganske som vi kender det fra vore kåringer, dvs. mønstring ved hånd og løsvisning. Der vil blive holdvindere og disse holdvindere vil afslutningsvis konkurrere om at blive Bedst i eksteriørbedømmelse. Plagene bedømmes med 10-tals skalaen, hvor 10 er bedst. 

Der gives fire delkarakterer og en helhedskarakter. 

Første delkarakter gives for type og præg. Anden delkarakter gives for kropsbygning og muskulatur. Tredje delkarakter gives for fundament. Fjerde delkarakter gives for bevægelse. 

Den femte karakter er helhedskarakteren. 

Denne disciplin vægter 50% i den samlede konkurrence, dvs. når ’Årets plag’ skal udpeges. 

 

 Mønstringskonkurrence 

 

 Når du mønstrer en hest ved en udstilling, så handler det om at vise hesten for dommerne på en sådan måde, at den præsenterer sig på bedste vis. 

Ved en mønstringskonkurrence er det primært mønstreren, der bedømmes, og der gives seks del-karakterer for de elementer, der indgår i en mønstringskonkurrence. – opstilling (max 10 point) – skridt (max 10 point) – trav (max 10 point) – vendinger (max 10 point) – hestens velplejethed og optømning (max 5 point) – mønstrerens påklædning og optræden (max 5 point) Der henvises til de vejledende mønstringsregler fra Hestens Værn. En mønstrer kan kun mønstre een plag i konkurrencen med mindre der er tale om ’egne’ plage. 

Denne disciplin vægter 25% i den samlede konkurrence, dvs. når Årets plag skal udpeges. 

Agility 

Agility var i 00’erne et af modulerne i brugstesten, som blev faset ud i takt med, at der blev flere og flere fjordhestestævner med flere og flere klasser på alle niveauer. Der har dog fortsat været agility-konkurrencer rundt omkring. 

Ved agility vurderes hesten på lydighed, villighed, smidighed, mod og fodfæste samt selvstændig-hed. Der lægges megen vægt på samarbejde og tillid mellem trækker og hest. 

Denne disciplin vægter 25% i den samlede konkurrence, dvs. når Årets plag skal udpeges. 

Tid, sted og hold samt anmeldelsesgebyr og sidste frist for tilmelding 

Den 17.-19. august på Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet. Vi ved i skrivende stund ikke, på hvilke to dage Årets plag vil blive afviklet, da Fjordhesten Danmark i denne weekend inviterer flere forskellige begivenheder. Avlsudvalget: Hingstekåring og Årets plag Avlsudvalget i samarbejde med Sportsudvalget: Cup Vilhelmsborg 2018 Sportsudvalget: DM og Championat 

Der kan meldes til i disse fire klasser: – 1 års hopper – 1 års hingste – 2 års hopper – 2 års vallakker 

Anmeldelsesgebyret er fastsat til 300 kr. Sidste frist for tilmelding er den 17. juli. 

Opstaldning 

Information herom kommer sammen med tilmeldingsblanketten. 

Præmier m.v. 

Der er deltagerrosetter til alle. Alle holdvindere får en lille præmie. De max 4 holdvindere i en disciplin dyster om at blive bedst i disciplinen, dvs. Bedst i eksteriør Bedst i mønstring Bedst i agility Afslutningsvis findes Årets plag blandt disse disciplinvindere. Der vil være en særlig præmie til såvel opdrætter som ejer af Årets plag. 

Tilmeldingsblanket

Læs mere om:  SIden er under konstruktion!

Plageskuer

 Plageskuerne holdes i april-maj. Det er de lokale foreninger, der arrangerer. 

Nogle plageskuer er kun for fjordheste. Andre plageskuer er for plage fra småheste- og ponyracerne. Det er sædvanligvis dommere fra Fjordhesten Danmarks dommerkollegium, der dømmer. Er plageskuet for flere racer foretages bedømmelsen ofte af en af ’vore’ dommere og en dommer fra et pony-forbund. Plagene bedømmes med fire delkarakterer og en helhedskarakter. 10-tals skalaen benyttes, idet 10 er den bedste karakter. Første delkarakter gives for type og præg. Anden delkarakter gives for kropsbygning og muskulatur. Tredje delkarakter gives for fundament. Fjerde delkarakter gives for bevægelse. 

Den femte karakter er helhedskarakteren. 

Følskuer

Følskuerne holdes i august-september. Det er de lokale foreninger, der arrangerer. Det er sædvanligvis dommere fra Fjordhesten Danmarks dommerkollegium, der dømmer. 

Undertiden holdes følskuet samtidigt med en mærkningsplads, dvs. en plads, hvor følejerne kan komme med føllet og hoppens mor og få føllet besigtiget og mærket, hvilket er en forudsætning for, at der kan udstedes pas. Mærkningspladserne sorterer under SEGES i Skejby. Det er også på Stambogskontoret i Skejby, at følpassene udstedes. 

Føllene bedømmes med fire delkarakterer og en helhedskarakter. 10-tals skalaen benyttes, idet 10 er den bedste karakter. Første delkarakter gives for type og præg. Anden delkarakter gives for kropsbygning og muskulatur. Tredje delkarakter gives for fundament. Fjerde delkarakter gives for bevægelse. 

Den femte karakter er helhedskarakteren.